RosseOfDoom

10 tekstów – auto­rem jest Ros­seOf­Doom.

Gdy jest mi źle za­kopuję się w książkach. Wte­dy cały świat na­leży do mnie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 września 2015, 17:53

Nie um­niej­szaj mo­jej krzyw­dy tyl­ko dla­tego, że two­ja była większa. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 kwietnia 2015, 02:18

zaw­sze we mnie będzie ta sta­ra miłość, która drga­nie ser­ca wywołuje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 marca 2015, 19:52

Gdzie rodzi się ból? Tam gdzie bra­kuje sercawciąż na no­wo roz­ważam swoją przeszłość... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 marca 2015, 02:23

ciężko mi jest uwie­rzyć, że wciąż jes­tem tą samą osobą 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lutego 2015, 00:43

Nie ma praw­dy. Mo­je myśli mnie oszukują. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 grudnia 2014, 00:12

Drob­ny­mi kłam­stew­ka­mi zaszy­wam dziury na szwach, dużymi kłam­stwa­mi łatam naszą rzeczy­wis­tość. Roz­ry­wamy się. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 września 2014, 14:50

Cza­sami nie chcę przyjąć do wiado­mości, że ktoś mógł odejść i nie wrócić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 września 2014, 16:43

Stoimy ra­mie w ra­mie i tyl­ko prze­paść między na­mi co­raz głębsza. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 września 2014, 15:23

Zaufa­niem jes­teś w sta­nie naz­wać nieus­tanną kontrolę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 września 2014, 07:05
RosseOfDoom

Tęsknię za zdarzeniami, które nie miały miejsca. Tęsknie, za wyobrażeniem spełnionych marzeń

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RosseOfDoom

Użytkownicy
Q R S
Kalendarz
Aktywność

16 września 2015, 17:53RosseOfDoom do­dał no­wy tek­st Gdy jest mi źle [...]

6 kwietnia 2015, 03:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie um­niej­szaj mo­jej krzyw­dy [...]

6 kwietnia 2015, 02:49RosseOfDoom sko­men­to­wał tek­st Nie um­niej­szaj mo­jej krzyw­dy [...]

6 kwietnia 2015, 02:41Arisa sko­men­to­wał tek­st Nie um­niej­szaj mo­jej krzyw­dy [...]

6 kwietnia 2015, 02:39RosseOfDoom sko­men­to­wał tek­st Nie um­niej­szaj mo­jej krzyw­dy [...]

6 kwietnia 2015, 02:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie um­niej­szaj mo­jej krzyw­dy [...]

6 kwietnia 2015, 02:18RosseOfDoom do­dał no­wy tek­st Nie um­niej­szaj mo­jej krzyw­dy [...]

23 marca 2015, 11:44Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st zawsze we mnie będzie [...]

22 marca 2015, 20:00RosseOfDoom sko­men­to­wał tek­st reflexum

22 marca 2015, 19:52RosseOfDoom do­dał no­wy tek­st zawsze we mnie będzie [...]